...................................................از سری عروس‌های چهلستون