...........................den blåa porten..................