ﻧﮔﺍﺭﺧﺍﻧﻩ ﻛﺍﻣﺭﺍﻧﯾﻩ یک .....Ordinary day


I need you wa ba da ba da
I need you wa ba da ba da
I need you
I need you
I need you
I need you

Who loves you wa ba da ba da?
Who loves you wa ba da ba da?
I love you
I love you
I love you
I love you

It's an ordinary day
It's just an ordinary day
Nothing much to laugh about
Nothing much to cry about

I love you wa ba da ba da
I love you wa ba da ba da
I love you
I love you
I love you
I love you

It's an ordinary day
It's just an ordinary day
Nothing much to laugh about
Nothing much to cry about

It's just an ordinary day


Trollhättan 2010

Trollhättan 2010

Eriksberg, GöteborgEriksberg, Göteborg  


[image2.jpg]Comments

Popular Posts